Walen zebranie
Dodane przez kichu dnia June 19 2017 20:58:08

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Masovia Maszewo uprzejmie informuje, że dnia 24 czerwca (sobota) 2017 r. o godz. 16:00 (I termin), godz. 16:15 (II termin) w świetlicy TPD (budynek klubowy) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKS Masovia Maszewo.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2016 rok
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za 2016 rok
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za 2016 rok
    c. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zakończenie zebrania

*
Przypominamy, iż czynny udział z zebraniu mogą brać tylko pełnoprawni członkowie, którzy wpłacą składkę członkowską w wysokości 10zł.

 


Treść rozszerzona

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Masovia Maszewo uprzejmie informuje, że dnia 24 czerwca (sobota) 2017 r. o godz. 16:00 (I termin), godz. 16:15 (II termin) w świetlicy TPD (budynek klubowy) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKS Masovia Maszewo.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2016 rok
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za 2016 rok
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za 2016 rok
    c. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zakończenie zebrania

*
Przypominamy, iż czynny udział z zebraniu mogą brać tylko pełnoprawni członkowie, którzy wpłacą składkę członkowską w wysokości 10zł.