Aktualności

G£OSUJMY NA SZYMONA!!!

G£OSUJMY NA SZYMONA!!!

Wystartowa³o g³osowanie na najpopularniejszego pi³karza województwa zachodniopomorskiego organizowanego przez Zachodniopomorski Zwi±zek Pi³ki No¿nej i Koszaliñski Okrêgowy Zwi±zek Pi³ki No¿nej wspólnie z G³osem Szczeciñskim i Koszaliñskim...
grudzień 08 2016
Marek Karmazyn szkoleniowcem Jezioraka

Marek Karmazyn szkoleniowcem Jezioraka

Jak informuje portal www.ligowiec.net trzeci po rundzie jesiennej zepó³ Regionalnej Klasy Okrêgowej Jeziorak Szczecin-Za³om ma nowego szkoleniowca.  Z dniem 26 stycznia 2012r. funkcjê tê obj±³ Marek Karmazyn, który ostanio by³ trenerem...
styczeń 29 2012

Nowy termin 19 kolejki

Wydzia³ Gier i Ewidencji ZZPN informuje, i¿ ustali³ obligatoryjny termin rozegrania spotkania 19 kolejki (z dnia 10.04.2010r,) klasy O na 26.06.2010 r. (sobota) godzina 14:30/17:00
kwiecień 13 2010

Kolejny mecz odwo³any

Jak informuje portal internetowy ligowiec.net decyzj± Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej mecz 16. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Klasy Okrêgowej pomiêdzy Jeziorakiem Szczecin Za³om a Fagusem Ko³bacz zosta³ odwo³any.
marzec 18 2010

Dwa mecze odwo³ane

Jak informuje portal sportowy ligowiec.net odwo³ane zosta³y 2 spotkania 16 kolejki Klasy Okrêgowej (gr.1). Spotkanie  pomiêdzy Promieniem Mosty a Wichrem Reptowo oraz ¦wiatowida £obez z Koron± Stuchowo ze wzglêdu na z³y stan boisk w Mostach...
marzec 15 2010
Plebiscyt Roku czas zacz±æ

Plebiscyt Roku czas zacz±æ

Jak co roku najpopularniejszy portal sportowy ligowiec.net wraz z TVP Szczecin, Radiem Szczecin oraz G³osem Szczeciñskim organizuje Plebiscyt Roku na najpopularniejszego pi³karza roku. W tym roku kandydatem do tego tytu³u z naszego klubu jest Kamil...
luty 05 2010

Zmiana wieku m³odzie¿owca

Uwzglêdniaj±c propozycjê klubów ligowych, Komisja ds. Nag³ych PZPN okre¶li³a limit wieku pi³karza m³odzie¿owego w nowym sezonie do lat 23 (urodzeni w roku 1987 i m³odsi).
lipiec 30 2009

S± szanse na bara¿, ale bardzo ma³e.

Z informacji zawartych na stronie www.ligowiec.net wynika, i¿ sprawa ewentualnego bara¿u o V ligê nie jest jeszcze w 100% rozstrzygniêta. Ewentualna batalia o miejsce w 5 lidze zale¿na jest od kilku ¶ci¶le powi±zanych ze sob± czynników:
czerwiec 25 2009

Rozpoczêcie sezonu 2009/2010

Jak informuje ZZPN w drugi weekend sierpnia rozpoczn± siê zmagania w sezonie 2009/2010 w III lidze Ba³tyckiej, a runda jesienna zakoñczy siê spotkaniami 14/15 listopada. Wcze¶niej 11 listopada zostanie rozegrana jedyna (XIV) ¶rodowa kolejka...
czerwiec 24 2009
Plebiscyt Roku

Plebiscyt Roku

Po raz kolejny ju¿ Polskie Radio Szczecin oraz Ligowiec.net przy wspó³pracy TVP organizuje Plebiscyt Roku na najlepszego pi³karza regionu. Plebiscyt zosta³ podzielona kilka kategorii jednak najbardziej nas interesuj±ca to klasa okrêgowa, w której...
luty 02 2009

Sêdziowskie podwy¿ki

Sêdziowie pi³karscy w Polsce, po raz pierwszy od sze¶ciu lat, otrzymali podwy¿ki. Polski Zwi±zek Pi³ki No¿nej podniós³ uposa¿enie arbitrów we wszystkich klasach rozgrywkowych. Za prowadzenie meczu w ekstraklasie sêdzia otrzyma 3600 z³otych...
styczeń 14 2009

Z nimi zagramy w lidze

Jak podaje portal internetowy ligowiec.net znany jest ju¿ sk³ad obydwu grup Klasy Okrêgowej. Podzia³ geograficzny spowodowa³ i¿ w nowym sezonie w grupie pierwszej, w której gra Masovia, zagra 3 beniaminków oraz 2 spadkowiczów z 5 ligi. W sk³adzie...
lipiec 13 2008

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc