Aktualności

Masovia - Ina Iñsko w II rundzie PP

Masovia - Ina Iñsko w II rundzie PP

W dniu dzisiejszym w siedzibie Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej rozlosowano pary II rundy Pucharu Polski na szczeblu okrêgu szczeciñskiego. Uczestniczyæ w niej bêd± zwyciêzcy z I rundy oraz dru¿yny z Ligi Okregowej Szczeciñskiej...
sierpień 18 2015

Masovia z Hanz± Goleniów w II rundzie PP

Wydzia³ Gier Zachodnipomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej w dniu wczorajszym dokona³ losowania par II rundy Pucharu Polski regionu szczeciñskiego. Masovia trafi³a na zespó³ Hanzy Goleniów, z którym potyka³a siê latem w meczu sparingowym, wygranym...
sierpień 27 2014
Z Uni± Dolice w III rundzie PP

Z Uni± Dolice w III rundzie PP

W wyniku czwartkowego losowania w siedzibie Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej par III rundy Pucharu Polski na szczeblu okrêgu szczeciñskiego pi³karze Masovii Maszewo rywalizowaæ w tej rundzie bêd± z dru¿yn± szczeciñskiej okrêgówki...
wrzesień 22 2013

Z In± Iñsko w III rundzie PP

W dniu dzisiejszym w siedzibie Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej odby³o siê losowanie par III rundy Pucharu Polski - okrêg szczeciñski. Masovia, która upora³a siê w II rundzie z D±brovi± Stara D±browa (4:1), w tym rzucie rozegra spotkanie...
wrzesień 14 2012
III rzut Pucharu Polski

III rzut Pucharu Polski

                         MEWA    -   MASOVIA                    Resko          MASZEWO                                         3 : 2BRAMKI: Osesik, Augustyniak.
wrzesień 27 2011
Puchar Polski ZZPN - III rzut

Puchar Polski ZZPN - III rzut

Rozgrywki zachodniompomorskiego Pucharu Polski wchodz± w trzeci etap, do którego przystêpuj± zespo³y z regionalnej okrêgówki, wojewódzkiej okrêgówki i IV ligi. Przeciwnikiem Masovii bêdzie A klasowy zespó³ Mewy Resko, który pokona³ we wcze¶niejszych...
wrzesień 13 2011

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc