Aktualności

£atwa wygrana Juniorów

Masovia Maszewo - Jantar Dziwnów (2:0) 7:0Bramki:Klotz(2),K.Rogo¿a,Kuczyñski,Oleszkiewicz,Domaradzki,MaikMasovia: £y¶-Buczma, K.Rogo¿a, D.Rogo¿a, D.Oleszkiewicz- Kuczyñski, Klotz, Surowiec- Oleszkiewicz, Maik, Domaradzki Na zmiany  wchodzili:...
październik 10 2007

Pierwsza pora¿ka na wiosnê.

Iskierka ¦mierdnica - Masovia Maszewo2 : 0Mecz juniorówSk³ad: Zadala, Klotz, Oleszkiewicz D., Surowiec, Rogo¿a K., Buczma, Wolak, Kuczyñski, Macierzyñski, Nicpoñ, ¯elichowskiNa mecz z Iskierk± ekipa maszewska jecha³a po 3 pkt., dodatkowo podbudowana...
kwiecień 04 2007

Lanie w £obzie

¦wiatowid £obez - Masovia Maszewo juniorzy5:2 (4:2)                £y¶- ¦lipek, D. Rogo¿a, Kuczyñski- Okrasiñski, ¯elichowski, K.Rogo¿a, Klotz, Rokoszewski- Domaradzki, Nicpoñ)Po przerwie wszed³: Sidorkiewicz
czerwiec 14 2007
Walkower dla Masovii!!

Walkower dla Masovii!!

    Jak informuje strona internetowa Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej mecz juniorów pomiêdzy Masovi± Maszewo a D±brovia Stara D±browa zosta³ zweryfikowany jako walkower 3:0 na korzy¶æ zespo³u maszewskiego. Przypomnijmy ¿e na boisku...
czerwiec 15 2007

Trening strzelecki.

MASOVIA Maszewo - Ina Iñskojuniorzy8:0W wielk± sobotê zespó³ Masovii podejmowa³ beniaminka klasy okrêgowej-Inê Iñsko. Nale¿dy dodaæ i¿ go¶cie przed t± kolejka zajmowali ostanie miejsce w tabeli z ogromnym baga¿em bramek straconych. Tak...
kwiecień 07 2007

Pierwszy remis w sezonie.

Dru¿yna naszych juniorów w tym tygodniu podejmowa³a u siebie swoich rówie¶ników z Reska. W tabeli nieco wy¿ej stoi Mewa, jednak zwyciêstwo maszewiaków w meczu wyjazdowym z Prusinowem wla³y nadzieje w serca pi³karzy i kibiców. Natomiast w historii...
maj 09 2007
Pechowa pora¿ka juniorów

Pechowa pora¿ka juniorów

D±brovia Stara D±browa - Masovia Maszewo (1:2) 3:2                                        Nicpoñ x 2MASOVIA: £y¶- D.Oleszkiewicz, K.Rogo¿a, £.Oleszkiewicz- Kuczyñski, ¯elichowski, Maik, Borczyk, Rojek-...
luty 25 2008
Mecz wodny a nie pi³karski ....

Mecz wodny a nie pi³karski ....

Masovia Maszewo - D±brovia Stara D±browa (1:1) 1:2Macierzyñski MASOVIA: £y¶- D.Oleszkiewicz, Lewkowicz, £.Oleszkiewicz- Kuczyñski, Maik, Borczyk, Klotz, Surowiec- Macierzyñski, NicpoñNa zmiany wchodzili: Rojek, K.Rogo¿a, Wolak, Wiêch
marzec 02 2008

Zas³u¿one zwyciêstwo juniorów.

Nasi juniorzy zainaugurowali rundê wiosenn± spotkaniem z Orkanem Suchañ, z którym w pechowych okoliczno¶ciach przegrali na jesieni 0:1. Dzi¶ nadarzy³a siê okazja do rewan¿u, której m³odzi maszewscy zawodnicy nie zmarnowali.Wynik spotkania:MASOVIA...
marzec 26 2007
Duet trenerski na ³awce juniorów.

Duet trenerski na ³awce juniorów.

Ju¿ wiadomo,kto bêdzie trenowa³ maszewskich juniorów. Zarz±d klubu postanowi³, ¿e od nowego sezonu 2008/2009 juniorsk± dru¿ynê Masovii Maszewo bêdzie prowadzi³ duet trenerski-Marcin Psujek i Micha³ ¦lêzak. Obaj trenerzy maj± 20...
lipiec 26 2008
Dobrze tylko do przerwy...

Dobrze tylko do przerwy...

Ina Iñsko - Masovia Maszewo (0:1) 4:1                 Maik 32'Masovia: D.Oleszkiewicz-Kuczyñski, K.Rogo¿a, £abêcki- Górny, Tychulski, £.Oleszkiewicz, W. Zadala, Maik, Buczma, KaperaNa zmiane wchodzili: Kulka, Kulis, Hieronimczuk,...
listopad 06 2008

Blama¿ w Skolwinie.

¦wit Szczecin - Masovia MaszewojuniorzyNasz zespó³ juniorów obecnie czeka ciê¿ki okres. W ci±gu zaledwie dwóch kolejek rozgrwaj± oni bowiem mecze z dru¿ynami z pierwszej trójki. Za tydzieñ czekaj± nas emocje zwi±zane z derbami powiatu goleniowskiego,...
kwiecień 16 2007
Nabór do dru¿yny juniorów

Nabór do dru¿yny juniorów

Uprzejmie informujemy i¿ LKS Masovia Maszewo og³asza nabór do dru¿yny juniorów wystêpujacych w rozgrywkach przy Klasie Okrêgowej ch³opców z roczników 1991, 1992 i 1993. Nabór odbêdzie siê w dniach 21 i 22 stycznia w sali gimnastycznej SP...
styczeń 15 2009

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2019 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc