Aktualności

Pierwszy remis w sezonie.

Dru¿yna naszych juniorów w tym tygodniu podejmowa³a u siebie swoich rówie¶ników z Reska. W tabeli nieco wy¿ej stoi Mewa, jednak zwyciêstwo maszewiaków w meczu wyjazdowym z Prusinowem wla³y nadzieje w serca pi³karzy i kibiców. Natomiast w historii...
maj 09 2007
Walkower w meczu juniorów

Walkower w meczu juniorów

    Jak siê dowiedzia³ nasz portal internetowy ze strony Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej mecz 23 kolejki II klasy juniorów pomiêdzy Or³em Prusinowo a MASOVI¡ Maszewo (na boisku 1:3) zosta³ zweryfikowany na walkower 3:0 na korzy¶æ...
maj 07 2007

Blama¿ w Skolwinie.

¦wit Szczecin - Masovia MaszewojuniorzyNasz zespó³ juniorów obecnie czeka ciê¿ki okres. W ci±gu zaledwie dwóch kolejek rozgrwaj± oni bowiem mecze z dru¿ynami z pierwszej trójki. Za tydzieñ czekaj± nas emocje zwi±zane z derbami powiatu goleniowskiego,...
kwiecień 16 2007

Trening strzelecki.

MASOVIA Maszewo - Ina Iñskojuniorzy8:0W wielk± sobotê zespó³ Masovii podejmowa³ beniaminka klasy okrêgowej-Inê Iñsko. Nale¿dy dodaæ i¿ go¶cie przed t± kolejka zajmowali ostanie miejsce w tabeli z ogromnym baga¿em bramek straconych. Tak...
kwiecień 07 2007

Pierwsza pora¿ka na wiosnê.

Iskierka ¦mierdnica - Masovia Maszewo2 : 0Mecz juniorówSk³ad: Zadala, Klotz, Oleszkiewicz D., Surowiec, Rogo¿a K., Buczma, Wolak, Kuczyñski, Macierzyñski, Nicpoñ, ¯elichowskiNa mecz z Iskierk± ekipa maszewska jecha³a po 3 pkt., dodatkowo podbudowana...
kwiecień 04 2007

Zas³u¿one zwyciêstwo juniorów.

Nasi juniorzy zainaugurowali rundê wiosenn± spotkaniem z Orkanem Suchañ, z którym w pechowych okoliczno¶ciach przegrali na jesieni 0:1. Dzi¶ nadarzy³a siê okazja do rewan¿u, której m³odzi maszewscy zawodnicy nie zmarnowali.Wynik spotkania:MASOVIA...
marzec 26 2007

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2019 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc