Aktualności

Remisowo w £obzie

¦wiatowid £obez - MASOVIA Maszewo1 : 1(0:1)RelacjaBRAMKA: Kisicki (32'-rz.wolny)Masovia: Buczma, Chomont, Rola, Osesik, Wino, Kwiatkowski, Kisicki, Mazur, Borkowski, Zwolak, Szpakowski, Widzów: ok. 100 (30 z Maszewa)
czerwiec 09 2007
W : Liga

Kolejny walkower

     Jak informuje strona internetowa Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej wynik meczu 22 kolejki klasy okrêgowej pomiêdzy Wichrem Brojce a Or³em Prusinowo (0:0) zosta³ zweryfikowany jako 3:0 na korzy¶æ pi³karzy Wichra....
kwiecień 28 2007
W : Liga

Nasi przeciwnicy z "okrêgówki"

Ju¿ w najbli¿szy weekend rozpoczn± swoje rozgrywki kluby pi³karskiej klasy okrêgowej. Nasz portal postanowi³ przedstawiæ po kilka informacji odno¶nie dru¿yn z którymi Masovia bêdzie rywalizowaæ w tym sezonie :
lipiec 30 2007
W : Liga

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc